Astma/COPD spreekuur

De controles bij mensen met astma of chronische obstructieve longziekte (COPD) worden uitgevoerd door  Ingeborg van Eijkern.

Zij vraagt na of er klachten zijn, controleert de techniek van het inhaleren van de pufjes en kan een spirometrie (longfunctieonderzoek) afnemen.

In principe wordt aan iedereen die inhalatiemedicatie (pufjes) gebruikt, aanbevolen zich jaarlijks te laten controleren.

Ook voor deze controles geldt dat dit steeds in samenspraak met de huisarts gebeurt.