Opleidings praktijk

Onze praktijk biedt stageplaatsen aan voor diverse functies.
Zo is er een stageplaats voor doktersassistentes.  Zij worden begeleid vanuit Gilde Opleidingen in Venlo.
Zij werken onder supervisie van onze vaste assistentes.

Sinds 1 maart 2011 is er een  huisarts-in-opleiding binnen onze praktijk werkzaam. Deze AIOS (Arts in opleiding tot specialist) is een afgestudeerde en bevoegde arts, die zelfstandig spreekuur doet en visites rijdt.
Deze overlegt met dokter Mannens die de huisartstopleider is.
Gedurende een jaar zal deze in onze praktijk werkzaam zijn.

Ook Ingeborg van Eijkern, onze praktijkverpleegkundige, heeft een enkele keer een stagiaire.

Het is ons al vaak gebleken dat onze patiënten zich zeer vriendelijk opstellen naar de stagiaires. Hartelijk dank hiervoor, uw bijdrage aan het onderwijs wordt zeer op prijs gesteld!