Opleidingspraktijk

Onze praktijk biedt stageplaatsen aan voor diverse functies.
Zo is er een stageplaats voor doktersassistentes.  Zij worden begeleid vanuit Gilde Opleidingen in Venlo.
Zij werken onder supervisie van onze vaste assistentes.

Ook Ingeborg van Eijkern, onze praktijkverpleegkundige, heeft een enkele keer een stagiaire.

Het is ons al vaak gebleken dat onze patiënten zich zeer vriendelijk opstellen naar de stagiaires. Hartelijk dank hiervoor, uw bijdrage aan het onderwijs wordt zeer op prijs gesteld!