POH GGZ

Spreekuur voor psychische problematiek.

In onze praktijk zijn er twee POH-GGZ medewerkers aanwezig.  Bianka Francot houdt op dinsdag en Linda Goossens op vrijdag spreekuur voor de patiënten die de huisarts hiervoor heeft doorverwezen.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

De POH GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van uw klachten te praten. En over wat u al geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken bij de POH GGZ zijn. Of u kunt voor het vervolg weer naar de huisarts. Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling.

De POHGGZ kan dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen.
  • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
  • nazorg na behandeling in de GGZ

De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De POH GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Hoe maakt u een afspraak bij de POH GGZ?

In overleg met u kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH GGZ en een afspraak maken.

Kosten

U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.