STOP AstraZeneca voor mensen jonger dan 60 jaar.

Wat betekent dit besluit voor vaccinatie vanuit huisartsenpraktijken?

Huisartsenpraktijken vaccineren met AstraZeneca in deze eerste vaccinatieronde:

  • mensen van 60 tot en met 64 jaar (geboortejaren 1956 t/m 1960). Dat kan gewoon doorgang vinden met AstraZeneca, daarvoor is het vaccin veilig genoeg gebleken. Het zeer kleine risico van AstraZeneca weegt voor 60+ niet op tegen de veel grotere risico’s van Covid-19 in deze leeftijdscategorie. Binnenkort nodigen wij de mensen uit van 60-61-62 jaar.
  • Ook kan AstraZeneca nog steeds worden ingezet voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie konden worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
  • Tevens kan de vaccinatie doorgaan met het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen: patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960).

Mochten wij nog vaccin overhouden na inenten van deze groepen, dan zou deze spillage kunnen worden ingezet voor mensen in hun praktijk van 65 jaar en ouder. Binnenkort verwachten wij dat wij een nieuwe bestelling AstraZeneca-vaccins kunnen bestellen. Wij zullen dan direct de groep 60-61-62 jaar en (een gedeelte) van 65 jaar per brief uitnodigen.

Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin (12 weken na de eerste) gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad.

Ik ben al met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd. Wat moet ik nu doen? Waar moet ik op letten?

Het CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als de persoon na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin na drie dagen weer ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid heeft.

Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?

Het interval tussen 2 vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca is 12 weken. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari 2021 toegediend. U kunt gewoon uw 2e prik ontvangen op de afgesproken datum.

Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Ik wil straks niet nog een AstraZeneca prik. Kan mijn 2e prik ook met een ander vaccin?

Een tweede vaccinatie met een andere vaccin wordt niet geadviseerd.

Waarom kunnen de geannuleerde afspraken niet vervangen worden door een vaccinatie-afspraak met BioNTech/Pfizer?

Omdat dit vaccin al is gereserveerd voor andere mensen. Er is op dit moment geen ander vaccin beschikbaar.

Zijn de andere vaccins (BionTech/Pfizer, Moderna) wel veilig? Speelt dit issue daar ook?

De meldingen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) waar het CBG over geïnformeerd is, gaan over het vaccin van AstraZeneca.