Missie

Wij stellen de patiënt centraal. We willen laagdrempelig, kwalitatief goede zorg bieden en streven naar een goede organisatie en coördinatie van die zorg.

Iedereen die in onze praktijk werkt draagt zijn of haar steentje bij.

Als team willen we als een spin in het web zijn voor de zorg die u nodig heeft.