PlusPraktijken – Huisartsenpraktijk Herkenbosch – Herkenbosch
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Herkenbosch
Europalaan Centrum 3 6075 BV
Herkenbosch

PlusPraktijken

Vanaf april 2022 zijn wij een PlusPraktijk!

Met de PlusPraktijk wordt door huisartsen gewerkt aan de toekomst waarop we ons richten op het bevorderen van betrekken van de patiënt bij zijn of haar zorgproces, het leveren van doelmatige en wijkgerichte zorg en goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. In de regio Midden-Limburg starten in 2022 elf huisartsenpraktijken met dit concept, naar voorbeeld in Oostelijk Zuid Limburg en de Westelijke Mijnstreek.

De doelstellingen voor de huisartsenzorg van de toekomst zijn te verenigen onder vier pijlers. De PlusPraktijk is een praktijk:

  • Waar de patient een stem heeft; deze wordt hoorbaar gemaakt in zowel het ontwerpen van de toekomst als in de uitvoering van huisartsenzorg.
  • Waar doelmatig wordt gewerkt; het doelmatig verwijzen van patiënten naar de nulde of tweede lijn, doelmatig aanvragen van diagnostiek en het doelmatig voorschrijven van medicatie de speerpunten zijn.
  • Waar wijkgericht werken de kern is; de huisarts de regisseur is van (informele) ondersteuning, samen met zijn/haar huisartsenpraktijk. Niet alleen in de eigen wijk of dorp, maar in het gehele (informele) netwerk van de patiënt.
  • Waar de praktijkprocessen, zoals voorraad, planning, triage en (digitale) toegankelijkheid, een basis vormen voor goede huisartsenzorg.

Wanneer deze processen op orde zijn, wordt de juiste zorg gegeven voor de patiënt en voorkomen we onnodige zorg die gepaard gaan met onnodige zorgkosten. Zo houden we de zorg betaalbaar in de toekomst.