Huisregels op onze praktijk – Huisartsenpraktijk Herkenbosch – Herkenbosch
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Herkenbosch
Europalaan Centrum 3 6075 BV
Herkenbosch

Huisregels op onze praktijk

Huisregels

U bent van harte welkom in onze praktijk. Om goede zorg te kunnen bieden, zijn er huisregels opgesteld waar onze medewerkers en patiënten zich aan dienen te houden. Door binnengaan van de praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met deze huisregels. Samen werken we aan een prettig contact en duidelijke afspraken!

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Gedragsregels dienen te worden gerespecteerd.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Indien u de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst, verzoeken wij u vriendelijk om een tolk mee te nemen.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • Wij accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten (zie ons privacyreglement op de website).
 • Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u dan een melding van maken. Het liefst rechtstreeks bij de medewerker maar ook bij de huisarts of door het invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt geïnformeerd wordt.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener.
 • Roken in het pand is verboden.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • De spoedlijn is alleen voor medische spoed! Indien u deze lijn kiest zonder dat dit medische spoed betreft, zal onze assistente uw vriendelijk verzoeken de praktijk nogmaals te bereiken via de reguliere wachtrij en de verbinding verbreken. Hierdoor blijft de lijn vrij voor échte spoedgevallen.
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via ons patiëntenportaal of de receptenlijn.

 

Gedragsregels

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag zoals bedreiging of verbaal of fysiek geweld wordt niet getolereerd. In geval van dergelijk gedrag zullen wij u uitschrijven.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.
 • Houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houdt u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiële waarschuwing. Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer. Bij agressie of geweld zal geen waarschuwing plaatsvinden, in die gevallen schrijven wij u uit.