Verklaringen

De huisartsen schrijven géén verklaringen aan derden, uitgezonderd aan  artsen en  alleen met uw schriftelijke toestemming. Hiervoor is een duidelijk advies uitgebracht door de vereniging van artsen, de KNMG.

Wanneer een verzekering of een andere instelling u vraagt om een doktersverklaring kunt u  de controlerend arts toestemming geven om  informatie bij uw huisarts  op te vragen. Bijvoorbeeld bij annuleringsverzekeringen, zitplaatsen in vliegtuigen.

Ter verduidelijking kunt u onderstaand artikel printen en meesturen met uw brief aan de verzekeraar:

verklaringen over geen verklaringen